image1

Dermatoskopiya haqqında

Dermatoskopiya nədir

Dəri xərçəngləri dəridə istənilən ölçüdə, rəngdə, yerdə, yaşda meydana gələ bilər. Dəridə meydana gələn törəmələri geçikmədən, metastaz vermədən aşkar etmək üçün pasiyentin törəmələrə və xallara qarşı duyarlı olması önəmlidir. Cünki, bu törəmələri dermatoonkoloq tərəfindən zamanında aşkar edilməsi üçün pasiyentin həkimə müraciət etməsi vacibdir. Müraciət etdikdən sonra dermatoonkoloq dəridə meydana gəlmiş törəmələri, xalları əvvəl vizual olaraq ümumi qaydada müayinə edir, daha sonra isə spesefik qaydada yəni dermatoskopiya  cizhazı vasitəsiylə müayinə edir. Dermatoskopiya cihazı törəmələrdə və xallarda adi gözlə görsənməyən bədxassəli və ya xoşxassəli dəyişmələri göstərə bilir. Bu dəyişmələrə əsasən dermatoonkoloq törəmənin xarakterindən şüphələnir və törəmənin aqibətinə qərar verir.  Yuxarıdakı fotoda dermotoskopiya vasitəsi ilə müayinə təsvir edilmişdir

Dəri xərçəngi nədir ?

İnsanda görülən ən sıx bədxassəli törəmələr dəri xərçəngləridir. Dəri xərçənglərinin diaqnostikası və müalicəsiylə məşqul olan ixtisasa dermatoonkologiya, bu sahənin həkimlərinə isə dermatoonkoloq deyirlər. Dermatoonkoloqlar dəri və zöhrəvi xəstəlikləri mütəxəssisləridirlər.