Uzman Dermatoveneroloq Mehdi İSKƏNDƏRLİ

Xalların və yeni yaranmış dəri törəmələrinin kliniki və dermatoskopik müayinələrini  dəri və zöhrəvi xəstəlikləri mütəxəssisi 

Dr. Mehdi İSKƏNDƏRLİ tərəfindən şəxsən aparılır

Haqqımizda

Bioqrafiya

2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində ali təhsilini tamamlamışdır. 2009-2010-cu illərdə Sumqayıt Şəhər Ruhi-Əsəb Dispanserinde Həkim Psixiatr ixtisasını əldə etmişdir. 2011-2015-ci illərdə Türkiyənin İzmir şəhəri, Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Dəri ve Zöhrəvi Xəstəlikləri kafedrasında rezidentura keçərək Dermatoveneroloq ixtisasına yiyələnmişdir


Dəfələrlə Türkiyədə, Avropada, Kanadada ve ABŞ-da təşkil olunan beynəlxalq konfranslarda, elmi seminarlarda ve kurslarda iştirak etmişdir. Amerikada, Avropada və Türkiyədə təşkil olunan elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Elmi məqalələri Avropanın ve Türkiyənin nüfuzlu jurnallarında dərc edilmişdir. Türkiyənin, Avropanın və ABŞ-ın dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin təqaüdləri ilə təltif edilmişdir. Türkiyənin, Avropanın və ABŞ-ın dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin üzvüdür. İngilis, Rus ve Türk dillərində sərbəst danışır.

Elmi məqalələrim:

1. Iskandarli M, Yaman B. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(4):716-8   

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ertam I, Yaman B, Ozturk G. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2016;30(6):1055-1056. doi: 10.1111/jdv.13106. 
3. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Senturk B, Yaman B, Kandiloglu G, Ozturk G. Sulfasalazine induced DRESS Syndrome. Dermatoz 2015;6:1-5 doi:10.15624.dermatoz15063o3
4. Iskandarli M, Yaman B, Aslan A. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome. A New Clinical Finding And Brief Review. Int J Dermatol. 2016 Sep;55(9):1040-3,doi: 10.1111/ijd.13013. 
5. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Pemphigoid Diseases as a Sign of Active Psoriasis: A Case Report and Brief Review. Dermatology, 2015;231(4):319-21 
6. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Bullöses Pemphigoid als Anzeichen einer aktiven Psoriasis: Fallbericht und kurze Literaturübersicht. Karger Kompass Dermatol, 2016;4:105-108, DOI:10.1159/000446520
7. Iskandarli M, Banu Yaman, Can Ceylan. Hypertrichosis lanuginosa acquisita associated with non-Hodgkin lymphoma. Dermatol sin,   2016;34:58-59    
8. Mehdi Iskandarli, Banu Yaman, Taner Akalın, Can Ceylan. Successful Treatment of Severe Single-Organ Cutaneous Small-Vessel Vasculitis with Pulse Steroid, Cyclophosphamide and Mycophenolic Acid. J Turk Acad Dermatol 2015; 9 (4): 1594c6
9. Mehdi Iskandarli, Banu Yaman, Taner Akalın, Can Ceylan. Penicillin-Induced Henoch-Schönlein Purpura In Adult Patient. J Turk Acad Dermatol 2015; 9: 1594l2
10. Iskandarli M, Gerçeker Turk B, Yaman B, Ceylan C. A Rare Case of Giant Cutaneous Leiomyosarcoma. Turkderm, 2015;49:226-228

11. Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Kaya Y, Unal I. Paraneoplastic Pemphigus. Turk J Dermatol. 2015;9:198-201
12. Iskandarli M, Dobur F, Idil Unal. Gardner-Diamond syndrome in a pediatric patient. Dermatol sin, 2016;34(2):114-115 doi.org/10.1016/j.dsi.2015.10.006
13. Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long term Sequelae of Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome. Indian J Dermatol, 2016; 61: 238
14. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Unal I. Rare Association Of Morphea With Vesicular Pemphigoid. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):562-3
15. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):566-9
16. Iskandarli M, Yaman B. The Role of Dermatologist in the Diagnosis of Systemic Langerhans Cell Histiocytosis in Adult Patient. Azerbaijan Med Assoc J. 2016;1(2):50-52 doi: 10.5455/amaj.2016.02.017

17. Iskandarli M,  Gerceker Turk B,  Yaman B, Ceylan N, Ceylan, C. Tuberculosis cutis orificialis in adalimumab  related immunosupressive patient. Ann Dermatol, 2017 Feb;29(1):114-116. doi: 10.5021/ad.2017.29.1.114
18. Mehdi Iskandarli, İlgen Ertam, İdil Ünal. Impact of intense pulse light on quality of life in patients with erythematotelangiectatic rosacea. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology 2017;51:46-51
 

Yazılı elmi məruzələr:

1. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G, Ertam I, Yaman B. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. European Academy of Dermatology and Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)
2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Kandiloglu G, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. European Academy of Dermatology and Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)
3. Iskandarli M, Ceylan C. Henoch-Schönlein Purpura induced by Penicilllin in Adult Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)
4. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)
5. Iskandarli M, Ozturk G, Unal I. Gardner-Diamond Syndrome in Pediatric Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)
6. Iskandarli M, Ertam I. Successful Treatment of Severe Necrotizing Vasculitis With Pulse Steroid And Cyclophosphamide. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)
7. Iskandarli M, Ceylan C. A case of Hypertrichosis Lanuginosa Acquisita associated with Non-Hodgkin Lymphoma. American Academy of Dermatology, 73rd AAD annual meeting, 20-24.03.2015, San Francisco, Califronia, USA (poster)
8. Iskandarli M, Unal I. The Role of Dermatologist in the Diagnosis of Systemic Langerhans Cell Histiocytosis in Adult Patient. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)
9. Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long-term Sequelae of DRESS Syndrome. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)
10. Atik T, Arslan Ates E, Aykut A, Onay H, Iskandarli M, Cogulu O, Dereli T, Ozkinay F. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome: Clinical Diagnosis and Molecular Analysis. Istanbul University, 6th Istanbul Dysmorphology Days, 03-04 May 2013, Salt Galata Istanbul, Turkey. V10 (poster)
11. Gerceker Turk B, Yaman B, Iskandarli M, Karadadas H, Unal I. Rare Association of Morphea with Vesicular Pemphigoid. Fall Meeting of Eastern Black Sea Dermatovenereology Society. Trabzon, Turkey 13-14.09.2013 (poster)
12. Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Karadadas H, Idil Unal. Paraneoplastic Pemphigus. Fall Meeting of Eastern Black Sea Dermatovenereology Society. Trabzon, Turkey 13-14.09.2013 (poster)
13. Iskandarli M, Dereli T, Ozkınay F. Bannayan-Riley-Ruvalcaba: A rare Hamartomatous Syndrome. Turkish Pediatrik Dermatology Society, 6th National
Pediatric Dermatology Days, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-20.04.14. (poster)
14. Iskandarli M, Sahin D, Javadpour M, Yaman B. HPV 18 related Epidermodysplasia Verruciformis. Turkish Pediatrik Dermatology Society, 6th National Pediatric Dermatology Days, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-20.04.14. (poster)
15. Kayas Y, Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Idil Unal. Dermatomyositis. 9th Ege Dermatology Days of Turkish Dermatovenereology Society, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p323-324 (poster)
16. Iskandarli M, Ertam I, Yaman B, Kandiloglu G. Non-Hodgkin Lymphoma associated Eczema and Prurigo Nodularis. A Case Report. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p145-147 (poster)
17. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ceylan C. Superficial Leiomyosarcoma. Turkish Dermatooncology Society, 3rd Dermatooncology Agenda, Baku, Azerbaijan, 04- 06.09.2014.p2 (poster)
18. Iskandarli M., Ertam I., Unal I. Impact of intense pulse light on quality of life in patients with erythematous telangiectatic rosacea. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)

19. Iskandarli M., Yaman B. Trichotillosis Totalis and Trichotillosis of the Wig as a Consequence of Long-lasting Trichotillomania. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)
20. Iskandarli M., Gerceker Turk B., Yaman B., Ceylan N., Ceylan C. Tuberculosis Cutis Orificialis in Adalimumab Related Immunosupressive Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)

Şifahi elmi məruzələr:

1. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Senturk B, Yaman B, Kandiloglu G, Ozturk G. Sulfasalazine induced DRESS Syndrome. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p87-88 (Oral presentation)

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Overlap of Bullous Pemphigoid and Pustular Psoriasis. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Oral presentation)

Mükafatlar:

1. Scholarship of European Academy of the Dermatology and Venereology (EADV), 05-08.03.15
2. Scholarship of American Academy of Dermatology and Venereology (AAD), 20-24.03.2015
3. Scholarship of Turkish Society of Dermatology (TDD), 08-13.06.2015

Beynəlxalq təcrübələr:

1. Erasmus Staff Training program in Warsaw Medical University Dermatology Department, 23-29 June 2013, Warsaw, Poland

2. EADV Summer School-Dermatopathology, part 2, Ghent, Belgium 30.06-4.07.2

3. 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014

4. 11th Euroderm Excellence 12-15.11.2014, Nice, France

5. 2th EADV Spring Symposium 5-8.03.2015, Valencia, Spain

6. 73rd Annual Meeting of AAD, 20-24.03.2015, San Francisco, California, USA

7. 23rd World Congress of Dermatology, 08-13.06.2015, Vancouver, Canada

8. EADV Summer School, ESDR-EADV Workshop, Inherited and acquired bullous disorders diseases from the bench to the patient in      Marburg, Germany, 20-24.07.2015

9. EADV fostering course, New Non Invasive Skin Imaging Technique, 25-27.09.2015, Nice, France.

10. EADV Fostering Resident Course on Advanced Paediatric Dermatology 6-7 November 2015, Budapest, Hungary

11. 25th EADVCongress, Vienna, Austria, 28.09.2016-02.10.2016    

Üzvlük:

1. Avropa Dermatologiya və Venerologiya Akademiyası
2. Beynəlxalq Dermatologiya Cəmiyyəti
3. Türkiyə Dəri və Zöhrəvi Xəstəlikləri Dərnəyi
4. Türkiyə Dermatologiya Dərnəyi